Solliciteer bij Lokaal bestuur Geraardsbergen


Bedankt voor uw interesse in de functie "STAFMEDEWERKER PREVENTIE (B4-B5)"

De kandidaten zenden hun kandidatuur, ten laatste op 31 mei 2021, aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen of per mail naar werving@geraardsbergen.be. De kandidatuur vermeldt duidelijk de betrekking ‘Stafmedewerker Preventie’  en is vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) een kopie van het vereiste diploma en getuigschrift.

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14 of via mail werving@geraardsbergen.be Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Contactpersoon: Carine Polfliet
E-mail: werving@geraardsbergen.be
Telefoon: 054 43 56 14

Reageer op deze vacature: