10/03/2018
Sollicitanten slecht behandelen brengt u als werkgever ernstige schade toe

Bij elke stap in het sollicitatieproces word je als werkzoekende op van alles en nog wat afgerekend. Over de andere kant wordt dan weer zelden geschreven. Nochtans hoor je in de wandelgangen best wel vaak gemor, over werkgevers die zelfs niet de moeite doen om een standaard afwijzingsbrief te sturen of amper of geen feedback geven na een gesprek.

Na een onderzoek van vacature.com en de vakgroep Sociale Economie van de UGent toonden resultaten aan dat een zekere ‘lompheid’ in het rekruteringsproces allesbehalve een mythe is.

Hoewel het beantwoorden van sollicitaties in zekere zin een vorm van elementaire beleefdheid is, geeft slechts 38% van de sollicitanten aan dat zij meestal of altijd een reactie krijgen. 29% zegt zelden of nooit een reactie te krijgen...

De belangrijkste cijfers:

  • 29% van de 2623 bevraagde respondenten krijgt zelden of nooit respons op ingestuurde motivatiebrieven en cv's.
  • 2 respondenten op 3 zijn negatief over de feedback die werkgevers bieden na een (niet-succesvolle) sollicitatie.
  • 31% vindt dat de communicatie over de sollicitatieprocedure, gemiddeld genomen, (eerder of zeer) eerlijk verloopt. 36% vindt ze dan weer (eerder of zeer) oneerlijk.
  • Meer dan de helft van de respondenten zegt dat hij of zij na een negatieve sollicitatie-ervaring liever niets meer met het bedrijf in kwestie te maken wil hebben. Sollicitanten die zich niet hoffelijk behandeld voelen, zijn ook duidelijk minder geneigd nog producten of diensten bij deze werkgever af te nemen.
  • Oudere sollicitanten ervaren een zeer slechte werkgever-etiquette. Meer dan de helft van de bevraagde 55-plussers meldt zelden of nooit een reactie op sollicitaties te krijgen.
  • De communicatie wordt meer als (eerder of zeer) onbeleefd ervaren als ze komt van een interimbureau of selectiekantoor (22%) dan als ze komt van de werkgever zelf (11%). 38% vindt de professionaliteit van de communicatie (eerder of zeer) onprofessioneel als ze van een interimbureau of selectiekantoor komt, versus 21% als het de werkgever is die zelf communiceert.

De prijs die u betaalt...

Liefst 57% van de kandidaten die de feedback bij hun laatste sollicitatie een onvoldoende gaven, is niet geneigd om daar nog eens zijn kans te wagen. Van degenen die zich wel in het antwoord konden vinden, haakt exact de helft af: 28%. Werkgevers die onvoldoende etiquette aan de dag leggen bij het afhandelen van ongunstige sollicitaties betalen daarvoor dus een prijs.

En iets waar veel rekruteerders vaak amper bij stilstaan: misnoegde sollicitanten zijn ook consumenten. 51% van wie vruchteloos op een reactie bleef wachten, is duidelijk minder geneigd om nog producten of diensten van die werkgever te gebruiken.