Kandidaten aantrekken door een “beleving” aan te bieden

WOLVERTEM – Naar aanleiding van de organisatie van zijn jobdagen nam Sarens contact op met Job Point ter ondersteuning van de online campagne (mix van jobsites en social media). Hoe slaagt het Belgisch internationaal kraanbedrijf erin om bij de schaarste op de (technische) arbeidsmarkt, toch succesvol te blijven rekruteren? Human Capital Manager Pieter Van den Eynde legt uit hoe Sarens het aanpakt en wat het hen oplevert.

Er zijn in Vlaanderen gemiddeld 4,2 werkzoekenden per vacature. Is dat een worsteling als je op zoek bent naar technische mensen zoals kraanmachinisten of riggers?
Ja absoluut. In België bestaat er een beperkte populatie van (ervaren) hijskraanmachinisten. Naast de 2 grote kraanbedrijven zijn er nog een handvol kleinere kraanverhuurfirma’s en een aantal bouwondernemingen die machinisten te werk stellen. Een groot deel van deze groep hijskraanmachinisten is dus werkzaam bij Sarens. Binnen de sector zijn er wel eens verschuivingen, maar collega’s worden onderling niet doelbewust benaderd. Dan creëer je een uitwisseling van de arbeidspopulatie en dat biedt geen oplossing voor het initieel probleem: te weinig volk.

Hoe gaat Sarens daar mee om?
Je gaat op zoek naar alternatieven. Wat leveren bijvoorbeeld de scholen af? In de wereld van de hijskranen of het riggen, …? Zeer weinig.

Er zijn amper scholen die een vooropleiding organiseren om met heavy equipment of hijskranen aan de slag te gaan. Meestal blijft het beperkt tot een extra zevende jaar of een aantal keuzevakken. Om de connectie tussen onderwijs en werkveld aan te halen, bieden wij daarom verschillende interessante stagemogelijkheden aan. Nederland staat op dat vlak al verder. Daar wordt door het onderwijs een volwaardig traject van meerdere studiejaren richting hijskraanmachinist ingericht. Wij merken dat deze jongens vanuit een bredere en meer toegespitste vooropleiding (kennis van techniek, voorkennis van hijsplannen, …), sneller in staat zijn bepaalde stappen in hun professionele kraanloopbaan te zetten.

Hier in België kunnen wij niet anders dan, vertrekkende vanuit een aantal basis selectiecriteria, een intern opleidingstraject te ontwikkelen en open te stellen voor geïnteresseerde kandidaten. Daar zetten we nu vol op in, zowel voor Sarens als voor Samoco*. Onder meer door mensen die al een stukje algemene werkervaring of relevante ervaring in een gelijkaardige sector hebben, warm te maken om in een ‘lerend gegeven’ te stappen. We hebben zoveel equipment, we komen elke dag in andere situaties terecht, waardoor je continu kan (en moet) blijven leren. Dat is één van de mooie dingen aan onze stiel.

Wat doet Sarens om zo’n opleidingstraject bekend te maken bij het juiste publiek?
Wij merken dat het beroep van rigger en/of kraanmachinist eigenlijk niet zo gekend is. Die onwetendheid is voor de sector een groot probleem. Vraag aan uw buurman wat een rigger doet en hij gaat het niet weten. Daarom lanceerden we voorafgaand aan onze jobdag een brede publiciteitscampagne. De jobdag zelf was voornamelijk gefocust op activiteiten om mensen uit andere sectoren te laten proeven van ons werk. Het aanbieden van een ‘beleving’, dat was het idee.

Vraag aan uw buurman wat een rigger doet en hij gaat het niet weten.


Aan welke voorwaarden moet een kandidaat voldoen om in het opleidingstraject te starten?
Eerst en vooral kijken we naar de interesse die een kandidaat uitstraalt. Je moet aangesproken zijn door onze stiel en ons equipment. We zoeken naar mensen wiens ogen fonkelen als er een kraan voorbijrijdt. Om deze job uit te oefenen, is ook een flexibele instelling heel belangrijk. Als hijskraanmachinist oefen je geen 9-to-5 job uit. Je weet altijd hoe laat je moet beginnen, maar meestal niet hoe laat je naar huis kan. Een derde key factor is ruimtelijk of logisch inzicht. Bepalen van het zwaartepunt en rekening houden met verschillende krachten zijn een wezenlijk onderdeel van het vak.

Hoewel deze elementen in sterke mate de motivatie van een kandidaat zullen gaan bepalen, staat of valt alles met zijn aantoonbaar bewustzijn voor veiligheid. De aard van het werk, verplaatsen van zware lasten, maakt dat er geen ruimte is voor risicogedrag. Alles staat of valt met een ononderbroken oog voor veiligheid van jezelf én van anderen.

Even terugkomen op de jobdag: heeft die zijn vruchten afgeworpen?
Zeker en vast. Een 70-tal geïnteresseerden had zich ingeschreven voor de verschillende activiteiten. Uiteindelijk hebben wij 14 mensen aangeworven om het inlooptraject rigger/kraanmachinist aan te vatten. Tijdens de opstart worden nieuwe werknemers intensief voorbereid en begeleid door één van onze coaches of ervaren machinisten. Vervolgens krijgen zij de mogelijkheid om, net als de anderen, via ons Sarens training center de nodige attesten te behalen. Acht maanden na onze jobdag zijn er 12 van de nieuwe krachten overgebleven en zij pikken het heel goed op. De kwaliteit van de instroom op zo’n jobdag is vrij hoog. Als het van mij afhangt organiseren we dit jaarlijks.

Omdat je anders niet meer aan voldoende kandidaten geraakt?
Gezien de specifieke schaarste op de arbeidsmarkt kan je niet anders dan, vanuit een brede focus, een beperkt aantal selectiecriteria te gaan hanteren. Om de ervaren mensen van morgen vandaag te gaan opleiden. Wij bieden kansen aan mensen die een sterke motivatie uitstralen. Er zitten jongens bij die uit de metaalconstructie komen of op een nucleaire site gewerkt hebben. Wij hebben mensen die jaren meedraaiden in de horeca of met een vrachtwagen gereden hebben. Als je geïnteresseerd bent, actief meewerkt en kan tonen dat je zaken bijleert, dan word je ook beloond. Toon je deze interesse en gedrevenheid niet, dan val je ertussenuit. Dat spreekt voor zich.

Werkte de marketingcampagne rond de jobdag drempelverlagend om mensen te bereiken die je anders niet bereikt?
Ja absoluut, mensen die anders niet zouden reageren, komen daar dan wel naartoe. Het is een combinatieverhaal dat volgens mij het best werkt. Mensen nemen ergens een flyer mee of komen je tegen op een jobbeurs. Later zien ze via sociale media een advertentie of spotten ze onze spandoek langs de A12. Zowel klassieke jobsites als social media, interne communicatie en mond-aan-mond reclame, gedrukte media en spandoeken, … die maken dat je verhaal wijd verspreid geraakt. Creatief zijn is de boodschap!

*Samoco: montagebedrijf en deel van de Sarens Groep

Jobs bij Sarens

© Copyright Hoofdfoto: RingTV
© Copyright Foto rigger: Sarens - Ronan Redmond, Rigging Supervisor van het SGC team.